0908946982 (Mr. Hưng)
 • Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn về việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp (Tư vấn pháp luật về mô hình và Cơ cấu tổ chức; Tư vấn pháp luật phương thức hoạt động...Chi tiết
 • Tư vấn nhà đất
  Chuyển nhượng Quyền sử dụng đất áp dụng đối với những lô đất chỉ mới được cấp Phiếu Xanh hoặc Hợp đồng nợ bao gồm các bước cụ thể sau đâyChi tiết
 • Tư vấn di trú xuất nhập cảnh
  Luật sư tư vấn về quốc tịch, xuất nhập cảnh, bảo lãnh, hoạt động lãnh sự, visa, hộ chiếu ...và các hoạt động có yếu tố nước ngoài khác, cụ thể ...Chi tiết
 • Tư vấn thủ tục khởi kiện vụ án kinh tế
  TAND cấp tỉnh giải quyết theo thủ tục sơ thẩm các tranh chấp kinh tế - kinh doanh thương mại Chi tiết
 • Dịch vụ luật sư tranh tụng

CÁC ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU