0908946982 (Ls. Hưng)

Dịch vụ đăng ký thành lập chi nhánh cho doanh nghiệp

Thủ tục thành lập chi nhánh

Thành lập chi nhánh – mở rộng mạng lưới kinh doanh là một trong những nhu cầu thường thấy của các doanh nghiệp để phù hợp hơn với tình hình kinh doanh của thị trường, khách hàng và chính bản thân doanh nghiệp. Thấu hiểu được nhu cầu thiết thực đó của quý doanh nghiệp, Niềm Tin Việt cung cấp dịch vụ tư vấn, dướng dẫn và nhận làm thủ tục thành lập chi nhánh trọn gói và uy tín tại TPHCM.

 1. Hồ sơ thành lập chi nhánh của doanh nghiệp tư nhân
  - Thông báo lập chi nhánh(do chủ doanh nghiệp ký) (mẫu quy định);
  - Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh (mẫu tham khảo)
  - Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu chi nhánh:
  • Cá nhân có quốc tịch Việt Nam:Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
  • Cá nhân có quốc tịch nước ngoài:Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, Giấy phép lao động và Hộ chiếu;

- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc của cá nhân khác nếu chi nhánh hoạt động ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề Danh sách một số ngành nghề yêu cầu có chứng chỉ hành nghề;
- Bản sao y công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

 • Hồ sơ thành lập chi nhánh của công ty TNHH một thành viên
  - Thông báo lập chi nhánh (do người đại diện theo pháp luật ký) (mẫu quy định);
  - Quyết định bằng văn bản về việc thành lập chi nhánh của chủ sở hữu (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký) (mẫu tham khảo);
  - Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh (mẫu tham khảo)
  - Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu chi nhánh
 • - Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
 • - Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, Giấy phép lao động và Hộ chiếu;

- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc của cá nhân khác nếu chi nhánh hoạt động ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề Danh sách một số ngành nghề yêu cầu có chứng chỉ hành nghề;

 • Hồ sơ thành lập chi nhánh của công ty TNHH hai thành viên
  - Thông báo lập chi nhánh (do người đại diện theo pháp luật ký) (mẫu quy định);
  - Quyết định bằng văn bản về việc thành lập chi nhánh của Hội đồng thành viên đối (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký) (mẫu tham khảo);
  - Biên bản họp về việc lập chi nhánh của Hội đồng thành viên (có chữ ký của các thành viên dự họp)
  - Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh (mẫu tham khảo)
  - Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu chi nhánh:
 • - Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
 • - Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, Giấy phép lao động và Hộ chiếu;

- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc của cá nhân khác nếu chi nhánh hoạt động ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề Danh sách một số ngành nghề yêu cầu chứng chỉ hành nghề;

 • Hồ sơ thành lập chi nhánh của công ty cổ phần
  - Thông báo lập chi nhánh (do đại diện pháp luật của doanh nghiệp ký) (mẫu quy định);
  - Quyết định bằng văn bản về việc thành lập chi nhánh của Hội đồng quản trị (do Chủ tịch hội đồng quản trị ký) (mẫu tham khảo);
  - Biên bản họp về việc lập chi nhánh, của Hội đồng quản trị (có chữ ký tất cả thành viên hội đồng quản trị) (mẫu tham khảo).
  - Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh (mẫu tham khảo).
  - Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu chi nhánh,văn phòng đại diện:
 • - Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
 • - Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, Giấy phép lao động và Hộ chiếu;

- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc của cá nhân khác nếu chi nhánh hoạt động ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề Danh sách một số ngành nghề yêu cầu chứng chỉ hành nghề;

 • Dịch vụ thành lập chi nhánh trọn gói tại TPHCM
  - Quý doanh nghiệp vui lòng cung cấp cho chúng tôi các giấy tờ sau:
 • - 2 bản Giấy phép kinh doanh của công ty mẹ sao y công chứng (không quá 3 tháng)
 • - 2 CMND sao y công chứng của người đứng đầu chi nhánh (không quá 3 tháng)
 • - Địa chỉ chi nhánh

Quý khách có thể Fax, Email hoặc gọi điện cho chúng tôi để chúng tôi tới nhận giấy tờ. Chúng tôi sẽ soạn hồ sơ, mang tới cho bạn ký và mang giấy phép kinh doanh của chi nhánh mới về tận nơi cho doanh nghiệp.
Thời gian: 1 ngày hoàn thiện hồ sơ + 5 ngày nộp hồ sơ