0908946982 (Ls. Hưng)

Giấy phép nhập khẩu thiết bị ngành in

 

Giấy phép nhập khẩu thiết bị ngành in là giấy phép bắt buộc phải có của doanh nghiệp khi tiến hành làm thủ tục hải quan đối với việc nhập khẩu các thiết bị ngành in. Dưới đây là dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu thiết bị ngành in của Công ty Phú Hưng Luật, quý khách hàng có thể tham khảo .

Các thiết bị in phải có giấy phép khi nhập khẩu

Máy chế bản ghi phim, ghi kẽm, tạo khuôn in; Máy in sử dụng công nghệ kỹ thuật số, ốp-xét (offset), flexo, ống đồng; máy in lưới (lụa); Máy dao xén giấy, máy gấp sách, máy đóng sách (đóng thép hoặc khâu chỉ), máy vào bìa, máy kỵ mã liên hợp, dây chuyền liên hợp hoàn thiện sản phẩm in; Máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu.

Đối tượng được nhập khẩu thiết bị in:

- Cơ sở in;

- Doanh nghiệp có chức năng kinh doanh xuất nhập khẩu thiết bị ngành in theo quy định của pháp luật;

- Cơ quan, tổ chức khác có tư cách pháp nhân được phép sử dụng thiết bị in để phục vụ công việc nội bộ.

Hồ sơ xin cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị in.

- Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu (do công ty soạn); 

- Ca-ta-lô (catalogue) của từng loại thiết bị in;

- Giấy phép hoạt động in hoặc tờ khai đăng ký hoạt động cơ sở in đã được xác nhận theo quy định ...;  

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Hợp đồng mua bán thiết bị in.

Dịch vụ của Phú Hưng Luật

- Tư vấn cho khách hàng về đối tượng, thiết bị in phải xin  giấy phép nhập khẩu; Hồ sơ xin cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị in

- Hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị in cho khách hàng

- Đại diện cho khách hàng nộp hồ sơ xin cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị in tại Bộ thông tin và truyền thông.

- Theo dõi hồ sơ và thông báo tiến độ thụ lý hồ sơ tới khách hàng.

- Đại diện cho khách hàng nhận kết quả tại cơ quan có thẩm quyền.