0908946982 (Ls. Hưng)

Dịch vụ đăng ký sàn giao dịch thương mại điện tử

Thương nhân, tổ chức tiến hành đăng ký trực tuyến với Bộ Công Thương về việc thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử sau khi website đã được hoàn thiện với đầy đủ cấu trúc, tính năng và thông tin theo đề án cung cấp dịch vụ, đã hoạt động tại địa chỉ tên miền được đăng ký và trước khi chính thức cung cấp dịch vụ đến người dùng.

Hồ sơ đăng ký bao gồm:

  1. a) Đơn đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử;
  2. b) Bản sao có chứng thực quyết định thành lập (đối với tổ chức), giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư (đối với thương nhân);
  3. c) Đề án cung cấp dịch vụ theo quy định tại khoản 3 Điều 54 Nghị định này;
  4. d) Quy chế quản lý hoạt động của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử tuân thủ các quy định tại Nghị định này và các quy định của pháp luật có liên quan;

đ) Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ, các điều kiện giao dịch chung, nếu có; 

  1. e) Các tài liệu khác do Bộ Công Thương quy định.

Quy trình cung cấp Dịch vụ đăng ký sàn giao dịch thương mại điện tử của Luật Hùng Sơn & Cộng sự

-   Tư vấn miễn phí các thắc mắc của Khách hàng về các quy định pháp luật có liên quan;
-   Soạn thảo toàn bộ hồ sơ đăng ký nêu trên cho khách hàng;

-   Đại diện Khách hàng nộp hồ sơ tại Bộ Công Thương;

-   Đại diện Khách hàng giải trình các yêu cầu của chuyên viên Bộ Công Thương (nếu có)