0908946982 (Ls. Hưng)
Tuyển dụng
  • TUYỂN SINH VIÊN LUẬT ĐĂNG KÝ TẬP SỰ - HỌC VIỆC

    Với mục tiêu tạo điều kiện cho sinh viên ngành Luật tiếp cận với các công việc pháp lý thực tế nhằm hỗ trợ cho hoạt động học tập, định hướng nghề nghiệp và thêm thu nhập. Bên cạnh đó với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực kế cận làm việc tại công ty, Công ty Phú Hưng Luật sẽ tiếp nhận các hồ sơ đăng ký tập sự, học việc của sinh viên Luật từ năm thứ 3 trở đi. Hình thức nhận hồ sơ: Nộp hồ sơ trực tiếp tại công ty (liên hệ nộp hồ sơ trước qua điện thoại).

    Chi tiết