0908946982 (Ls. Hưng)

Soạn thảo và tư vấn pháp lý Hợp đồng

 1. Điểm nổi bật của dịch vụ pháp lý của chúng tôi
 2. Luật sư có nhiều kinh nghiệp trong việc thực hiện soạn thảo, đàm phán ký kết hợp đồng.
 3. Cam kết đáp ứng được mọi yêu cầu của khách hàng về độ khó của công việc hoặc yêu cầu rút ngắn thời gian thực hiện công việc theo quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp.
 4. Thực hiện việc tư vấn trực tiếp tại địa điểm do khách hàng chỉ định sau khi nhận được yêu cầu dịch vụ từ Qúy khách hàng.
 5. Gói dịch vụ pháp lý đa dang

- Khách hàng có thể lựa chọn Phú Hưng Luật thực hiện trọn gói tất cả các hạng mục trong việc soạn và triển khai một hợp đồng.

- Hoặc lựa chọn thuê một đầu mục công việc trong việc soạn thảo, thực hiện hợp đồng.

 1. Nội dung công việc thực hiện
 2. Chuẩn bị các cơ sở pháp lý điều chỉnh các vấn đề liên quan.
 3. Nghiên cứu tài liệu liên quan, tìm hiểu thông tin liên quan về các bên của hợp đồng trong các trường hợp cụ thể theo yêu cầu của doanh nghiệp từ đó đưa ra giải pháp tư vấn tối ưu cho việc soạn thảo và ký kết hợp đồng, đảm bảo lợi ích tối đa cho doanh nghiệp và cân bằng được lợi ích của các bên trong hợp đồng.
 4. Cử (các) Luật sư tham gia vào ban đàm phán hợp đồng.
 5. Đưa ra các ý kiến pháp lý để bên thuê Tư vấn đánh giá, quyết định trong việc đàm phán các nội dung hợp đồng.
 6. Thẩm định các nội dung, rà soát, chỉnh sửa các điều khoản hợp đồng do đối tác đưa ra.
 7. Soạn thảo các điều khoản hợp đồng cần thiết, đàm phán với đối tác để bảo vệ các điều khỏan quan trọng, bảo đảm được quyền hợp pháp của bên thuê tư vấn.
 8. Soạn thảo và hiệu chỉnh các điều khoản liên quan tới quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng.
 9. Tư vấn và soạn thảo các nội dung khác trên cơ sở các qui định của pháp luật về hợp đồng như điều khoản thanh toán, phạt hợp đồng, luật áp dụng, cơ quan tài phán....
 10. Thực hiện việc giải quyết tranh chấp trong hợp đồng.